دبیرستان دوره اول فروغ دین
  کادر اداری و اجرایی  
 
مدير مدرسه : رقيه سماوي
تحصیلات : کارشناسی ارشد
 
معاون اجرايي : مریم مهران
تحصیلات : کارشناسی 


معاون فن آوري: ساعده سادات ميري
تحصیلات: کارشناسی ارشد


معاون آموزشي: جميله بهشيد
تحصیلات: کارشناسی


معاون پرورشي : فريده حسين آبادی
تحصیلات: کارشناسی ارشد